Džbán Jura Hronca


DŽBÁN JURA HRONCA Milí GJHáci, aj počas tohto školského roku sa pomaly ale isto rozbieha medzitriedne zápolenie o trofej najcennejšiu – Džbán Jura Hronca.
Džbán je medzitriedna súťaž s dlhoročnou tradíciou, do ktorej sú zapojené všetky triedy veľkého GJH (triedy štvorročného, päťročného aj osemročného gymnázia od kvinty a triedy MYP 4, 5 a 3IB A a B). Do súťaže nie sú zapojení maturanti, o. i. aj preto, že súčasťou Džbánu je aj Športový deň, ktorý sa koná vždy koncom júna, kedy sú maturanti už dávno fuč :-)

Základným pravidlom Džbánu je, že sa súťaží len v takých disciplínach, do ktorých sa môžu zapojiť všetky triedy s rovnakou šancou. Vo všetkých disciplínach sa do Džbánu zarátavajú body za účasť, resp. umiestnenie v najnižšom leveli súťaže (nie umiestnenia v celoštátnom kole a pod.)

Tri triedy s najvyšším počtom bodov vyhrajú deň voľna na usporiadanie školskej akcie a finančný príspevok na ňu od Nadácie Novohradská. Aj tento rok súťažíme o Skokana roka a Najlepšieho nováčika.

Zoznam všetkých súťaží (.pdf)

Podmienky prideľovania bodov za jednotlivé súťaže (.pdf)

Informácie o súťažiach jednotlivých predmetov sa môžte dozvedieť od učiteľov daných predmetov.
O ostatných súťažiach informujú plagátiky po škole a táto stránka.

Akékoľvek návrhy na nové sútaže, konštruktívne pripomienky a rady privítame!

Zuzana Barančoková - koordinátorka súťaže

barancokova@gjh.sk, kabinet anglického jazyka v ŠVL na 2.posch.

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?