DofE

Informácie k výberu študentov do programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) v šk. roku 2016/2017.

Gymnázium Jura Hronca štartuje 2. ročník programu DofE pre študentov:
 2. – 4. ročníka 4-ročného gymnázia
 2. – 5. ročníka 5-ročného bilingv. gymnázia
 sexty, septimy a oktávy
 MYP 4
 IB programu

Ak sa chceš stať súčasťou DofE, prvým krokom je napísanie motivačného listu.

Tvoj motivačný list musí obsahovať tvoje meno, priezvisko, triedu a vyjadrenie sa k nasledujúcim bodom:
 predstavenie sa,
 dôvody záujmu pre zapojenie sa,
 čo očakávaš od programu DofE,
 tvoje doterajšie skúsenosti s dlhodobými aktivitami v rámci športu, dobrovoľníctva a rozvoja talentu – ak nejaké máš, tak aké a ako si bol/a zatiaľ spokojný/á so svojim napredovaním,
 prečo by si mal/a byť vybraný/á práve Ty.

Motivačný list v rozsahu max. 1 normostrana A4 pošli na adresu dofe@gjh.sk do 16.9.2016.

Zoznam študentov, ktorí budú do programu vybraní, bude vyvesený na DofE nástenke na 2. poschodí gymnázia vedľa učebne 208 najneskôr v utorok, 27.9.2016.

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?