Platby za ŠKD

OZNAM O ZMENE ČÍSLA ÚČTU NA ÚHRADU PLATBY DO ŠKD

Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vám touto cestou oznámiť,
že od februára 2018 je potrebné uhrádzať platbu do ŠKD na nový (zmenený) účet:
IBAN SK52 8180 0000 0070 0059 1674

Úhrada za pobyt detí v ŠKD v školskom roku 2017/2018 - informácie pre rodičov (.pdf)

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?